PER UNA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA DELS PARTITS MAJORITARIS

L’actual situació política reclama gestos urgents. L’opinió pública demana canviar l’anquilosament dels processos democràtics de representació social. És cert, els partits no sabem veure molt més enllà de les finestres de les seus. La gent ens ho diu cada vegada que s’absté o cada vegada que opina dels “polítics” i de la “política” despectivament.

Ara bé, dit això, cal saber si hi ha algun sistema representatiu que no siga la votació de càrrecs per sufragi universal, directe i secret, de la ciutadania. La vella democràcia encara suporta l’aprovació de majoria total entre la ciutadania com a la menys dolenta de les fórmules. Què falla, llavors, del sentit de la democràcia en els nostres dies? Els partits? La llei electoral?

Comencem per respondre la darrera pregunta. Segurament unes llistes obertes, a l’estil del senat, amb vots nominals, tindrien millor acollida. Ara bé, crec humilment que la filiació a un partit o a un altre encara seria un condicionant de l’elecció. Així ho mostren els resultats de les eleccions al senat.

Sobre la segona pregunta, si fallen els partits, jo diria que sí. L’actual sistema de tria de candidatures comporta uns vicis institucionalitzats que la gent del carrer considera poc escaients en una organització democràtica. La meritocràcia dels pilotes que medren a l’ombra dels càrrecs superiors és una pràctica que ens deixa exemples molt simptomàtics: mirem els fets recents de la Comunidad de Madrid i el mecanisme de substitució d’Esperanza Aguirre.

Anem per parts: per què han de ser els caps de candidatura aquells que trien la seua gent?  Per què han de ser els càrrecs orgànics aquells que donen el vist-i-plau definitiu a les llistes? No és millor un sistema de sufragi universal secret, de representació proporcional, en el qual cada militant emetesca un vot sobre qui creu que ha d’ocupar un lloc en una candidatura. A més vots rebuts, per tant, tindria un lloc més amunt en les llistes. Tan senzill i tan difícil d’aconseguir, pel que sembla.

En temps propers el PSPV de Benicàssim espera articular un sistema per a fer propostes d’elaboració de llistes a les eleccions municipals. Tot i que tenim una idea ben clara i diàfana de qui ha d’encapçalar-les, creiem que la militància ha de dir la seua, ha de manifestar a qui vol de representants en l’ajuntament i amb quin ordre de prioritat.

La proposta que llancem és un dels gests que demanem dels nostres partits polítics. És clar que no som qui per aplicar-ho a nivell provincial, de país o d’estat, però ens agradaria que el sufragi directe i secret siga el patró que guie l’elaboració de llistes. No ens agrada la imposició des de les cúpules, especialment perquè ens sembla indici d’una endogàmia que no respon a la representació proporcional.

Demanem, per tant, la participació de la societat en la política de partits i la democratització profunda de les organitzacions, caiga qui caiga, moleste a qui moleste.

Salut.

Adolf Piquer Vidal. Sec. Gral. Benicàssim

2 Responses to "PER UNA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA DELS PARTITS MAJORITARIS"

  1. Anonymous

    Empezad por aplicarlo a las listas locales y contáis con mi voto y apoyo. En las últimas no os voté porque creí que la mano ejecutora de la lista la habia hecho a su antojo, y no me gustó. Supongo que los cambios se empiezan por la propia casa, así que a ver qué hacéis.

  2. Anonymous

    Me parece una buena idea. Hay que cambiar los viejos esquemas democráticos. Enhorabuena, socialistas. Hay que cambiar este gobierno y volver con nuevos aires.